TÜİK – Türkiye İstatistik Kurumu Vektörel Logosu [EPS-PDF]

Comments Off on TÜİK – Türkiye İstatistik Kurumu Vektörel Logosu [EPS-PDF] Comments so far Leave a reply
Categories: Official Institutions


Ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesini, değerlendirilmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını, dağıtımını ve Resmi İstatistik Programında istatistik sürecine dahil kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak; Türkiye İstatistik Kurumunun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemek üzere 2005 yılında yürürlüğe giren 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile getirilen yenilikler aşağıda sıralanmıştır.


Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Format : .EPS, .PDF

Author : http://www.tuik.gov.tr/

Size : 423 KB

Total Views : 2,309
Contact Mail : webgrubu @ gmail.com